Speisekarte

  • Vorspeisen und Extras

  • 01. Zaziki

    • Preis 3,50€

    nach Art des Hauses

  • 02. Zaziki mit Philadelphia

    • Preis 3,90€